Moscow, Saint Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Nizhniy Novgorod, Kazan’, Chelyabinsk, Россия