Google reklamy pre aplikácie

Ako propagovať svoju aplikáciu pomocou reklám Google na aplikácie